top of page

"Шинэ жил ирлээ" Tik Tok видео уралдаан

Updated: Dec 9, 2021

Мандал Эрсдэлийн Сургуулийн зүгээс шинэ жил болох гэж байгаатай холбогдуулан Tik Tok шинэ жилийн сэдэвтэй видео бичлэгийн уралдаан зарлаж байна.


Уралдааны насны ангилал:

 • 4-6 нас

 • 7-9 нас

 • 10-12 нас

Сэдэв:

 • Миний мөрөөдлийн шинэ жил

Тавигдах шаардлага:

 • Tik Tok бичлэг хийх

 • Бүтээл шинэ жилийн агуулгатай байх ба агуулгаа оновчтой илэрхийлсэн байна

 • Mandal Risk School-д бүртгэлтэй байх

 • Mandal Risk school Facebook page дээр Like дарсан байх

Материал хүлээн авах суваг:

 • Tik Tok-д бичлэгээ хийж. Mandal Risk School-ийн Tiktok хаягийг tag хийнэ.

 • Эсвэл kids@mandal.mn цахим мэйлрүү илгээх.

Жич: Видео чанартай хийж илгээх


Шалгаруулалт:

Ирүүлсэн бүтээлүүдийг дараах үзүүлэлтийн дагуу 2021.12.24-ны өдөр Facebook Live -аар шалгаруулна.

 1. Mandal Risk School page хуудас дээр тавигдсан видеоний хандалт

 2. Зохион байгуулагчдын зүгээс Tik Tok видеотой танилцан, агуулга, дүрслэл, тавигдах шаардлагад нийцсэн эсэхийг үнэлж дүн тавих


Шагнал: Шагналын сан 2,000,000 төгрөг

Adventure zone, Play time 1250 тоглоомын төвийн эрх, Brick house, Internom, Dudu музе

 • 4-6 насны ангилал 4 бүтээл тус бүр Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

 • 7-9 насны ангилал 4 бүтээл тус бүр Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

 • 10-12 насны ангилал 2 бүтээл тус бүр Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

573 views

Comentarios


bottom of page