top of page

“Эрсдэл миний нүдээр” гар зургийн уралдаан

Updated: Feb 16, 2021

Сурагчдад Мандал Эрсдэлийн Сургуулиас бэлтгэн гаргаж буй “Гүүмби Жүүбми 2 эрсдэлтэй танилцан нь” онлайн хичээлээс олж авсан мэдлэгээ бататгах, сурсан зүйлсээ бусад хүүхдүүдтэй хуваалцахыг дэмжих зорилгоор “Эрсдэл миний нүдээр” гар зургийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

Уралдааны насны ангилал:

  • 4-6 нас

  • 7-9 нас

  • 10-12 нас

Сэдэв:

  • Эрсдэл миний нүдээр

Тавигдах шаардлага:

  • Бүх төрлийн зураг, будгийн хэрэгслүүдийг ашиглаж болно.

  • Бүтээл бүр өгүүлэмжтэй байх ба агуулгаа оновчтой илэрхийлсэн байна.

Хугацаа: Бүтээлийг 2021 оны 2-р сарын 21-ны дотор хүлээн авна.


Материал хүлээн авах суваг:

  • Mandal Risk School пэйж хуудас уруу илгээх

  • Өөрийн фэйсбүүк дээр зургийг оруулан Mandal Risk School пэйж хуудсыг tag хийх

  • kids@mandal.mn цахим хуудсаар илгээх

Шалгаруулалт:

Зохион байгуулагчид болон Mongol Art Gallery-ийн мэргэжилтнээс бүрдсэн шүүгчид зургийн агуулга, дүрслэл, уран сэтгэмж, тавигдсан шаардлага хангасан байдал зэргийг үнэлэн, бүтээлийг шалгаруулна.


Шагнал: Шагналын сан 2,000,000 төгрөг


Шагналын эрхийн бичгийг “Brick House” тоглоомын дэлгүүр, “Benetton Kids” дэлгүүр болон “Интерном” дэлгүүрийн эрхийг бичгээс сонгоно.


4-6 насны ангилал: 4 бүтээл - Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

7-9 насны ангилал: 3 бүтээл - Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

10-12 насны ангилал: 3 бүтээл - Батламж, 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

4,642 views8 comments
bottom of page